Emri dhe mbiemri
Email
Tel
Mesazhi
 
Industria e Mishit
Eco Produkt

Rruga e Preshevës
61000 Viti-KS

Mob +377(0) 44/ 465 597
Mob +377(0) 44/ 134 726
Mob +386(0) 49/ 200 354
Mob +386(0) 49/ 134 726

Email: info@ecoprodukt-ks.com
Email: ecoprodukts@yahoo.com